దొంగరాముడి కోసం ఎదురుచూస్తున్న సావిత్రి భలే ఉందోచ్!

ఏవిటో, ఈ మధ్య అన్నీ భలే భలే వీడియోలు కనిపించేస్తున్నాయ్ యూట్యూబులో 🙂
డాన్సులు అవీ భలే నవ్వు తెప్పించాయి కానీ, సావిత్రి పరవశం మాత్రం నాకు తెగ చూడబుద్దేశింది.

“వాడు నీకన్న సోకైన వాడు” అని ఒకసారి, “వాడు నీకన్నా చల్లని వాడు” అని ఒకసారి (అంటే “He is cool” అని భావమన్నమాట) అన్నప్పుడు, అసలుకి ఆ దొంగరాముడి కోసం ఎదురుచూస్తూ రెడీ అవుతున్నప్పుడూ సావిత్రి పరవశం చెబితే అర్థం కాదు (నాకు చెప్పడం చేతకాదని చదవండి) చూస్తేనే అర్థమవుతుంది అనమాట 🙂

(ఏమైనానూ, కొన్ని సినిమాలతో పోల్చుకుని చూస్తే సన్నగా ఉన్న సావిత్రి అలా చెంగు చెంగుమని తిరుగుతూ ఉంటే చూడ్డంలో ఉన్న ఆనందాన్నే అలౌకికానందం అంటారు కాబోలు! హీహీహీ)

Published in: on December 16, 2011 at 1:21 am  Comments (2)  

The URI to TrackBack this entry is: https://vbsowmya.wordpress.com/2011/12/16/dongaramuduvid/trackback/

RSS feed for comments on this post.

2 CommentsLeave a comment

  1. “రారోయి మా ఇంటికి…” పాటక్కూడా ఇంకో ఐదారు హి హి హీ లు వేస్కోండి.

  2. నాకూ ఈ పాట చాలా నచ్చేసింది 🙂


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: