The Word and the World – 6 (తాత్కాలిక విరామం)

(ఈ టపాలు ఈ పుస్తకం గురించి నేను రాసుకుంటున్న నోట్సు. ఈ సిరీస్ లో తక్కిన టపాలు ఇక్కడ.)
************

Chapter-5: The Karaka Theory
ఈ కారక సిద్ధాంతం గురించి ఇదివరలో మా కంప్యుటేషనల్ లింగ్విస్టిక్స్ పరిచయ క్లాసుల్లో విన్నందువల్ల – అదేమిటో – నాకు అర్థమైనంతలో చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను – ఒక వాక్యంలో క్రియ మూలపదం అనుకుంటే, దానితో ఇతర పదాలకి ఉండే అనుబంధాన్ని “Karaka roles” సహాయంతో నిర్వచించవచ్చు. ఇవి ఆరుంటాయి – అపాదాన, సంప్రదాన, కారణ, అధికరణ, కర్మన్, కర్త.  ఈ సిద్ధాంతం ఈ రోల్స్ ఎలా ఇస్తారు? దాన్ని వ్యాకరణానికి ఎలా ఉపయోగించుకోవచ్చు అన్నవాటి గురించి.

వీటి గురించి సాంకేతికుడి కోణంలో ఒక చర్చకి NLP-A Paninian Perspective అన్న ఈ-పుస్తకం చూడండి. ఇక పుస్తకంలో ఈ అధ్యాయానికి వచ్చేస్తే –

**
G.Cardona అన్న ఇండాలజిస్టు అభిప్రాయం ప్రకారం ఈ కారక సిద్ధాంతం – ‘basis to Panini’s derivational system.’

W.D.Whitney అన్న మరొక భాషావేత్త ప్రకారం ఈ సిద్ధాంతం – ‘a reflection of case form’ మాత్రమే.
-అయితే, అపాదాన-సంప్రదాన అన్నవి రెండూ ablative-dative లను పోలి ఉన్న మాట నిజమే అయినా, ఈపోలిక ఉన్నంతమాత్రాన Whitney ప్రతిపాదనను తాను అంగీకరించలేనంటారు రచయిత. (నిజానికి, మాకు కారక గురించి చెప్పినప్పుడు విచిత్రంగా ఈ కేస్ సిద్ధాంతాలకి సంబంధించిన Thematic Role అన్న అంశాన్నే ఉదాహరణలు గా తీసుకుని వివరించారు అని గుర్తు. 🙂 బహుశా బొత్తిగా వీటి గురించి పరిచయం లేని వారికి, పాశ్చాత్యుల టర్మినాలజీతో పరిచయం ఉండేవారికీ అలాగే చెప్పాలేమో! వీటి గురించి నాకు అంత గొప్ప సైద్ధాంతిక అవగాహన లేదు, ప్రాథమిక పరిజ్ఞానం తప్ప. కానీ, 1960లలో కి వచ్చేదాకా పాశ్చాత్యులు రూపొందించని ఈ సిద్ధాంతాలని మన భాషావేత్తలు ఎప్పుడో పురాతన కాలంలోనే అంత వివరంగా డాక్యుమెంట్ చేసారంటే నాకు ఆశ్చర్యంగానే ఉంది!)

“After applying the Karaka categorization rules to classify items, it becomes easy to formulate grammatical rules which introduce affixes to such items based upon such conditions. An object(karman), for example takes the -am suffix .. .. and an instrument takes the -ta affix… ”
(ఈ అంశం గురించిన సుదీర్ఘ చర్చ కూడా పైన లింక్ చేసిన – NLP-A Paninian Perspective పుస్తకంలో ఉంది.)

ఈ కారక సిద్ధాంతం గురించే, Panini కాక ఇతర భారతీయ భాషావేత్తలు కూడా వివరంగా వ్రాసారు. ప్రధానంగా భర్తృహరి మీద ఫోకస్ చేస్తూ, కారక సిద్ధాంతాన్ని అర్థమయ్యే భాషలోనే వివరించిన ఒక వ్యాసం ఇక్కడ చదవండి.

రచయిత రాసిన ఈ వాక్యాలు నాకు బాగా నచ్చాయి.
“It is well known that Panini and the Paniniyas were Sabdapramanikah, those who regard speech patterns as authority. Patanjali has said (which has often been quoted): ‘we accept the authority of the speech. What speech tells us is what we depend upon (for deciding issues)’. This, I believe, means that we should put stress on the point that grammar is not concerned with ontology (or semantics, i.e, things and events) but with what people actually say, or rather how people speak of things and events. Paninin’s Karaka categories fit in well with this point and hence we can easily account for such usages as ‘sthali pachati’, ‘the cauldron cooks’, although we know very well that the cauldron is the substrate where cooking takes place, not the agent of cooking. But philosophically, one can think of the cauldron as a contributing factor to the action of cooking and some agency may be attributed to it.”

3. అసలు “కారక” అన్న దానికి సరైన నిర్వచనం ఏమిటి? అని వివిధ శాఖల మధ్య వాదోపవాదాలు జరిగాయట. వీటిల్లో రెండు ప్రధానమైన నిర్వచనాలు ఉన్నాయి – ఒకటి kriyanimitta – causal factor of an action/verb, రెండవది – Kriyanvayin -syntactically connected withaction/verb kriya” – ఇలాగే ఈ కరక గురించి వాదోపవాదాలు చాలా కాలం కొనసాగాక –

“What is Karaka? అన్న ప్రశ్నకి పదిహేను-పదహారో శతాబ్దపు నవ్య నైయాయికులు ఒక పరిష్కారం సూచించారు. రచయిత మాటల్లో –
“Bhavananda says that a Karaka, both in its principal sense and its secondary sense, is to be defined as that which is syntactically connected (anvayin) with the action verb through the intermediary of the meaning of vibhaktis (the so-called case-affixes). It is clear here that the karaka categories are intermediaries between the semantic interpretation and grammatical suffixes.
… …
Thus, Bhavananda at the end says that the correct definition would be as follows. A Karaka is what is syntactically connected with the action verb (anvita) and is endowed with any one of the six properties or powers: agenthood, objecthood, instrumentality, recipienthood, apadanatva ‘being fixed point of departure’ and locushood.”

-ఇదీ విషయం.
*****
(ఈ వ్యాసమంతా philosophical కోణంలో సాగింది కానీ, నిజజీవితంలో, కంప్యూటర్ సైన్సు వాళ్ళు కారక సిద్ధాంతాన్ని ఎలా ఉపయోగించాలి అనుకుంటున్నారో, ఉపయోగిస్తున్నారో తెలుసుకోవాలంటే మాత్రం పైన లంకె ఇచ్చిన NLP-A Paninian Perspective మంచి స్టార్టింగ్ పాయింట్ అని నా అభిప్రాయం. Karaka Natural language processing ఇలాంటి క్వెరీలతో శోధనాయంత్రాల్లో వెదికితే, ఈమధ్య కాలంలో వచ్చిన రిసర్చి పేపర్లు గట్రా కనబడతాయి. ఇంకా మీకేవన్నా ఆసక్తికరమైన లంకెలు కనిపిస్తే – వ్యాఖ్యలలో తెలియజేయండి.)

(మళ్ళీ ఈ వ్యాసాలను సంక్రాంతి తరువాత కొనసాగిస్తాను.)

Advertisements
Published in: on November 25, 2012 at 7:00 am  Leave a Comment  
Tags: ,

The URI to TrackBack this entry is: https://vbsowmya.wordpress.com/2012/11/25/the-word-and-the-world-6/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: