The Word and the World – 5

(ఈ టపాలు ఈ పుస్తకం గురించి నేను రాసుకుంటున్న నోట్సు. ఈ సిరీస్ లో తక్కిన టపాలు ఇక్కడ.)
************

Chapter-4: Names and Things: Universals

ఒక పదానికి – అది సూచించే వస్తువు/భావానికి మధ్య గల సంబంధాల గురించిన వివిధ వాదోపవాదాల గురించి ఈ వ్యాసం.
* కాత్యాయనుడి సిద్ధాంతం ప్రకారం – things get their names on the basis of some quality or the other. అయితే, ఆ quality అన్నది నేరుగా కనిపించేదా? లేకపోతే ఆలోచనల్లో మనం చూసేదా? లేదంటే ఏదో ఒక సార్వజనీనమైనదా? – అన్నది కాత్యాయనుడు రాసిన వ్యాఖ్యానంలో స్పష్టంగా లేకపోవడంతో దిగ్నాగుడు, భర్తృహరి ఆ అంశం గురించి రెండు వేర్వేరు వాదాలు చేసారట. “On the whole, the theory can be understood as saying that names are given to spatio-temporal things on the basis of a quality which belongs to them” – అని రచయిత సారాంశం.

* నైయాయికుల మధ్య “ఒక పదానికి అర్థం అంటే ఏమిటి?” అన్న అంశం గురించి చర్చలు జరిగాయట. వీళ్ళ ప్రకారం – ఒక పదానికి మూడు “అర్థాలు” ఉంటాయి – వ్యక్తి, ఆకృతి, జాతి (అంటే – thing, form of the thing, the universal – “ఆవు” అంటే – ఒకా ఆవుని గానీ, లేదంటే దానితాలూకా imageని సూచిస్తూ – “బంగారు ఆవు” అనడం గానీ, లెదంటే, మొత్తంగా ఆవు అన్న జాతిని సూచిస్తూ – “ఆవు బొమ్మ గియ్యి” అనడం – ఈ మూడు ఉదాహరణలు ఇచ్చారు)

* ఇదే అంశాలపై పతంజలి అభిప్రాయం: “…it is neither the universal cowhood nor the individual cow nor its qualities nor its actions. He replies that the word ‘cow’ is ‘that by utterance of which there is a comprehension of the object having the dewlap, the tail, hump, the hoofs, and the horns (all taken together).'” అలాగే, పతంజలి ప్రకారం – “…four classes of words upon the distinction of their ‘occasioning ground or basis’ (nimitta): they are class names, quality names, action names and arbitrary names or proper names.”
-దీని పై పాయింటు చదువుతున్నప్పుడు మరి మామూలు పేర్ల సంగతేంటి? అనుకుంటూ ఉన్నా. పతంజలి చెప్పింది బాగుంది నాకు 🙂

* వీళ్ళు ఇలా ఉంటే – పదాలు-వాటి అర్థాలు convention వల్ల పుట్టలేదని, అవి eternal అనీ నమ్మే మీమాంసకులు నైయాయికుల మూడు-అర్థ విభాగాల వర్గీకరణను నిరాకరించారట.universal cowhood అన్నది ఒక్కటే వీళ్ళ ప్రకారం కరెక్టు. “Word meaning relationship is underived, natural, eternally established, it is only our learning of it that is acquired through some convention or other. Convention reveals the relationship, does not create it.” – అదీ సారాంశం.

* “Bhartrhari’s main of language is ofcourse, that each linguistic unit, a letter or a word or a sentence, is actually an invariant sphota (varna sphota, pada sphota, vakya sphota), i.e., an invariant, sequenceless and partless ‘whole’ entity which is only manifested by the corresponding audible noise in speech. And at the level of sphota, a linguistic unit and its meaning or the thought it supposedly conveys are one and undifferentiated.”
… ….
“Hence we can say that such a functional property characterizes each member of the cow class and only such members, and the presence of some abstract but ontologically real universal, cow hood, is not needed in order to make use of the class-name “cow” to denote cows.”

* తరువాత బౌద్ధ సంప్రదాయంలో ఉన్న apoha doctrine గురించి చర్చ, పైన చెప్పిన ఇతర భారతీయ సంప్రదాయాలతో పోలికా ఉన్నాయి.

… ఈ భాగం అంతా నాకు ఆట్టే అర్థమైందనుకోను, ఏదో మధ్యమధ్యలో కొంచెం అర్థం అయినట్లు అనిపించడం తప్ప. బహుశా మళ్ళీ చదవాలేమో!

Advertisements
Published in: on November 20, 2012 at 8:48 am  Leave a Comment  
Tags: ,

The URI to TrackBack this entry is: https://vbsowmya.wordpress.com/2012/11/20/the-word-and-the-world-5/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: