Philosophies of Language and Linguistics-13 (Last)

(ఈ టపాలు ఈ పుస్తకం గురించి నేను రాసుకుంటున్న నోట్సు. ముందు భాగాలు – ఇక్కడ.
అన్నట్లు, ఇది ఈ బ్లాగులో 600వ టపా! 🙂)
*****
నాకు సంబంధించినంత వరకూ – ఈ విభాగం అసలు పుస్తకానికి అనుబంధం మాత్రమే. ప్రస్తుతానికి ఈ రెండు వ్యాసాల చర్చావిషయమైన “Is a science of language possible? మీమాంస గురించి నాకాట్టే అవగాహన లేదు కనుక, అలాగే, ఈ పుస్తకాన్ని ఆ ప్రశ్నకి జవాబుగా మొదలుపెట్టలేదు కనుకా, చివరి రెండు వ్యాసాల గురించీ కలిపి ఒకే టపా రాసుకుంటున్నా.


11) Karl Popper – The Logic of Scientific Discovery

అసలుకి ఏదైనా “సైన్సు” అనిపించుకోవడానికి కావాల్సిన లక్షణాలు ఏమిటి? – అన్నది సూత్రీకరించిన వాడు Karl Popper ఎప్పుడో ఇరవైయ్యవ శతాబ్దపు తొలి అర్థంలో సూత్రీకరించిన ఈ లక్షణాలే నేటికీ ప్రామాణికం.

Popper తన పుస్తకం మొదట్లోనే తన సూత్రాల గురించి క్లుప్తంగా చెబుతాడని, ఇవి ఈ ఆయన philosophy of science లో ముఖ్యాంశాలుగా అర్థం చేసుకోవచ్చునని వ్యాస రచయిత అభిప్రాయం.

“A scientist, whether a theorist or experimenter, puts forward statements, or systems of statements, and tests them step by step. In the field of empirical sciences, more particularly, he constructs hypotheses, or systems of theories, and tests them against experience by observation and experiment”

-ఈ లక్షణాలని బట్టి భాషాశాస్త్రాన్ని శాస్త్రం అనగలమా? లేదా అన్నది ఈ వ్యాస విషయం. నాకు అనగలం అనే అనిపించింది (కనీసం computational linguistics ని.) కానీ, వ్యాస రచయిత ఈ లెక్కలో linguistics ని సైన్సు అనలేం అని చాలా సేపు వివరించారు. ఎలాగైనా, అది సైన్సా? కాదా? అన్న మీమాంస గురించి నేను ఆలోచించడం లేదు కనుక, ఈ విషయం గురించి ఆట్టే బ్లాగలేను.

అయితే, చివ్వర్లో పాపర్ అన్న విషయం నాకు ఆసక్తికరంగా అనిపించింది.

“Science never pursues the illusory aim of making its answers final, or even probable. Its advance is, rather, towards an infinite yet attainable aim: that of ever discovering new, deeper, and more general problems, and of subjecting our ever tentative answers to ever renewed and ever more rigorous tests.”

(పుస్తకం గూగుల్ ప్రివ్యూ ఇక్కడ). అలాగే, ఆయన రచనల గురించి, భావజాలం గురించీ, ఆధునిక సైన్సుపై ఆయన ప్రభావం గురించీ ఆయన వికీ పేజీలో చక్కటి ఇంట్రో ఉంది.

*****
12) Thomas Kuhn – The Structure of Scientific Revolutions

Thomas Kuhn
రాసిన ఈ పుస్తకం గురించి చెబుతూ, పాపర్ థియరీకి, కున్ థియరీకి మధ్య ఉన్న వైరుధ్యాన్ని గురించి వ్యాస రచయిత ఇలా రాశారు.

“whereas Popper rules out any kind of historicism – mostly due to the fact that such historicism ultimately leads to some sort of irrational/subjective/emotional conclusions – not only as far as the (exact) sciences are concerned, Kuhn provides a still plausible attempt to describe what a true science looks like by analyzing the history and consequently also the sociology of a number of exemplary sciences as especially Physics or some sub-disciplines thereof. According to Kuhn, we are able to make out socio-historical regularities within the emergence and development of our modern exact sciences. Those regularities Kuhn calls ‘paradigms’….”

****

“The pre-paradigm period, in particular, is regularly marked by frequent and deep debates over legitimate methods, problems, and standards of solution, though these serve rather to define schools than to produce agreement”
-అన్న కున్ వాక్యాలు ఉటంకిస్తూ, భాషాశాస్త్రం ప్రస్తుతం ఈ స్టేజీలో ఉందనీ, దాన్ని social science స్థాయి నుండి genuine science స్థాయికి తీసుకువెళ్ళడానికి ఇంకా చాలా రోజులు పడుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు. అయితే, నాకు వ్యక్తిగతంగా – ఒకటి ఎక్కువ, ఒకటి తక్కువ అన్న భావన లేదు కనుక (అవునండీ, అజ్ఞానం వల్లే.), అసలీ పోలిక దేనికి? అన్న సందేహమే వెంటాడింది ఈ రెండు వ్యాసాలు చదువుతున్నప్పుడు. కానీ, ఈ పుస్తక రచయిత ఆ “స్టేటస్” చాలా ముఖ్యం అని భావిస్తున్నట్లు మాత్రం అర్థమైంది.

చివ్వర్లో కోట్ చేసిన Kuhn వాక్యాలు నా మట్టుకు నాలో – చాలా ఆలోచనలు రేకెత్తించాయి.

“Scientific knowledge, like language, is intrinsically the common property of a group or else nothing at all. To understand it we shall need to know the special characteristics of the groups that create and use it”

ఈ పోలికలతో సంబంధం లేకుండా, ఈ రెండు వ్యాసాలు మాత్రం ఆయా రచనల గురించి ఆసక్తిని రేకెత్తించాయి. అర్థం చేసుకోగలనన్న నమ్మకం కలిగిన రోజున చదువుతానేమో!

ఈ రెండో పుస్తకం గురించిన వికీ పేజీ ఇక్కడ.
********
(ఇదీ విషయం. పుస్తకం తప్పక చదవాల్సింది అనను – ఇంతకంటే సులభగ్రహ్యంగా ఉండే పుస్తకాలు ఉండొచ్చు. అయితే, నా మట్టుకు నేను చాలా విషయాలు తెల్సుకున్నాను.)

Advertisements

The URI to TrackBack this entry is: https://vbsowmya.wordpress.com/2012/11/05/philosophies-of-language-and-linguistics-13-last/trackback/

RSS feed for comments on this post.

2 CommentsLeave a comment

  1. ఆరువందలు, వెయ్యిన్నారు వందలై, లక్షన్నారువందలై, కోటి కోటి ఆరువందలుగా వర్థిల్లాలని కోరుకుంటూ …

  2. ditto


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: