Philosophies of Language and Linguistics-10

(ఈ టపాలు ఈ పుస్తకం గురించి నేను రాసుకుంటున్న నోట్సు. ముందు భాగాలు – ఇక్కడ)
*****

8) John Searle – Speech Acts

ఆ మధ్యన Understanding Linguistics అనే Teach yourself series పుస్తకం చదువుతూ ఉండగా, Linguistics లో సంకేత ప్రయోగ శాస్త్రం (Pragmatics) అన్న విభాగం గురించి పరిచయం చేస్తున్నప్పుడు ఈయన పేరు మొదటిసారి విన్నాను. ఈ “స్పీచ్ ఆక్ట్ థియరీ” గురించి ఆ పుస్తకంలో ఇచ్చిన వివరణ నాకు అన్నింటికంటే సులభంగా అర్థమయ్యేలా అనిపించిన వివరణ. కనుక, అక్కడి నుంచే మొదలుపెట్టి ప్రస్తుత వ్యాసానికి వస్తాను.

“When a person utters a sequence of words, the speaker is often trying to achieve some effect with those words, an effect which might in some cases have been accomplished by an alternative action. The words ‘get back!’ might convey the same notion as a push. .. .. In brief, a number of utterances behave somewhat like actions. .. .. ..this overall approach is known as speech act theory.”
– From Chap 9 – Using Language, Jean Aitchison‘s “Understanding Linguistics”.

ఇక, అసలు విషయానికొస్తే, ప్రస్తుత వ్యాసం John Searle రాసిన Speech Acts గురించి. (ఈ కాన్సెప్టు, చరిత్ర, దీని తాలూకా ప్రముఖ తత్వవేత్తలు ఇత్యాది వివరాలకి వికీ పేజీ చూడండి). విశేషాలు:

1. “Speaking a language is engaging in a (highly-complex) rule-governed form of behavior. To learn and master a language is (inter alia) to learn and to have mastered these rules”
– ఇక్కడ సియర్లే ఫోకస్ – “how to do things with words” అన్న అంశంపైన అంటారు రచయిత. అయితే, ఇదే అసలైన అధ్యయనం అని ఈయన పట్టుబట్టడు అంటూ –

2. “A great deal can be said in the study of language without studying speech acts, but any such purely formal study is necessarily incomplete”
-అన్నాడని చెబుతారు.

3. ఒక్కొక్కసారి భాషా పరమైన పరిమితుల వల్ల, మనం అనుకునేది స్పష్టంగా చెప్పలేకపోయినా, in principle, చెప్పగలగడం, ఒకవేళ ఒక భాషలో ఫలానా భావాన్ని వ్యక్తపరిచే పదం లేకపోతే, కొత్త పదాలు సృష్టించగలగడం కూడా అసాధ్యం కాదనీ సియర్లే అభిప్రాయం.
(ఇక్కడ నాకు “అనువాద సమస్యలు” లో రా.రా. అభిప్రాయాలు, ప్రముఖ లింగ్విస్టు Guy Deutscher అభిప్రాయాలు ఒకదానివెంబడి ఒకటి గుర్తొచ్చాయి. నాకు అర్థమైనంతలో మొదటిది అశాస్త్రీయం – భాషా శాస్త్రం అధ్యయనం చేసి నిపుణులు అనిపించుకున్న వారు అలా చెప్పరు – నేను చదివినంతలో. కానీ, విచిత్రంగా, అలాంటి అభిప్రాయాలతో చదువరులని కన్విన్స్ చేయడం చాలా తేలిక!)

4. ఈయన కూడా Wittgenstein, Saussure లకు మల్లే భాష ని ఆట తో పోల్చి, దానికున్న రూల్స్ మాత్రం రెండు రకాలుగా విభజించాడు-
“Regulative rules regulate a pre-existing activity, and activity whose existence is logically independent of the rules. Constitutive rules constitue (and also regulate) an activity the existence of which is logically dependent on the rules”
– నాకు స్పష్టంగా అర్థం కాలేదు ఇక్కడ, వ్యాసరచయిత వివరణ చదివాక కూడా. అయితే, ఈ విషయంలో Searle భావజాలాన్న్ సమ్మరైజ్ చేస్తూ రచయిత ఇలా రాశారు:
Searle’s discussion of rules in connection with chess and language lead him to the overall summary that – 1) languages are conventional 2) illocutionary acts are (generally) rule-governed and 3) language as a whole is rule-governed. (illocutionary act అంటే complete speech act అంట)

5.”We learned how to play the game of illocutionary acts, but in general it was done without an explicit formulation of rules, and the first step in getting such a formulation is to set out the conditions for the performance of a particular illocutionary act”
-బహుశా, ఇదే పైన చెప్పిన వాటికి సమ్మరీ ఏమో!

6. “In the systematic study of language, as in any systematic study, one of our aims is to reduce the maximum amount of data to the minimum amount of principles”
-ఈ ఆలోచనా విధానమే machine learning వెనుక కూడా ఉందేమో అనిపించింది ఇది చదివాక.

7. “Entities such as universals do not lie in the world, but in our mode of representing the world”
-“Linguistic Universal” గురించి చెప్పినట్లు ఉన్నారు. ఆసక్తికరంగా అనిపించింది నాకు.

**

“Naturally, in summarizing positive aspects of Searle’s theory of language, we must not forget the importance he ascribes to context as far as the meaning is concerned. And it is also with regard to meaning that Searle emphasized that “the characteristic intended effect of meaning is understanding”.

A final hint of Searle’s open-mindedness in respect of language can be seen in the fact that he takes linguistics not to be a science, but simply a systemic study adhering to certain methodological principles which we may also find in the (natural sciences)

Noam Chomsky would certainly not agree to that opinion as we shall be able to see in the discussion of his book “knowledge of language” which is to be analyzed next”

– అని ముగిసిందీ వ్యాసం.

Advertisements

The URI to TrackBack this entry is: https://vbsowmya.wordpress.com/2012/11/02/philosophies-of-language-and-linguistics-10/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: