Philosophies of Language and Linguistics-9

(ఈ టపాలు ఈ పుస్తకం గురించి నేను రాసుకుంటున్న నోట్సు. ముందు భాగాలు – ఇక్కడ)
*****
7) Willard Van Orman Quine : Word and Object

(మొదలుపెట్టే ముందు మూడు డిస్ క్లెయిమర్లు)
1) వ్యాసరచయితకి క్వైన్ మీద అంత సదభిప్రాయం ఉన్నట్లు లేదు
2) క్వైన్ పుస్తకం పేరు word and object అయినా, నాకు అర్థమైనంతలో ఈ పుస్తకం logic గురించి.
3) ఈ వ్యాసం చదివినా, క్వైన్ వికీ పేజీ చదివినా – నాకు ఈయన రచనల గురించి – దానికి భాషతో ఉన్న సంబంధం గురించీ పూర్తిగా అర్థం కాలేదు.

ఇక వివరాల్లోకి వెళ్తే –
1) మనం భాష ఎలా నేర్చుకుంటాం? అన్న అంశానికి పరిశోధకుల మధ్య భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. Broadly speaking, వీటిని రెండు వర్గాల్లోకి చేర్చవచ్చు – భాష మనిషికి సహజంగా అబ్బే గుణం అని ఒక వర్గం; భాష మనిషికి శిక్షణ వల్లనే అబ్బుతుందని మరొక వర్గం అంటారు. వీళ్ళ మధ్య పరిశోధనలు, వాదోపవాదాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి – విషయం ఏమిటంటే, క్వైన్ “శిక్షణ” వాదన సమర్థకుడు. (“…inculcated in the individual by training on the part of the society…”)

2) గతంలో ప్రస్తావించిన బ్లూంఫీల్డ్ కు మల్లే ఈయన కూడా – “…the idea of the mental counterpart of a linguistic form, is worse than worthless for linguistic science…” అన్నాడు. (బ్లూంఫీల్డ్ గురించిన వ్యాసం చదివినప్పుడూ, ఇప్పుడూ వచ్చిన అనుమానం – నిజమా?? మరి psycholinguistics ఏం చేస్తుంది?? అని.)

3) Russell కు మల్లే, ఈయన కూడా – logic is more important than ordinary language అని అభిప్రాయపడ్డాడు.

4) భాష లేకపోతే ఆలోచన లేదు (వ్యాస రచయిత మాటల్లో – “if there were no language, there would be no (conscious) thought and/or mind”) అని ఈయన అభిప్రాయపడ్డాడు.(Russell కూడా ఇదే విధంగా అన్నట్లు ముందు వ్యాసంలో రాశారు)

5) ఒకానొక చోట క్వైన్ ..we must credit the child with a sort of pre-linguistic quality space.. అనడం utter contradiction to his deep rooted behavioristic stance అని రచయిత అభిప్రాయపడ్డారు.

6) క్వైన్ వ్యాఖ్యానం ఈ పుస్తకం రెండో అధ్యాయం లో – భాష అన్నది ఒక ..just one of the forms of human behavior అన్నట్లు సాగిందనీ, కానీ, “..quite the opposite is the case, if there were no language, there would be no concept of behavior.” అనీ వ్యాస రచయిత అభిప్రాయపడ్డాడు.

7) ఒక చోట క్వైన్ ఇచ్చిన వివరణ నాకు ఆయన దృష్టిలో logic మాత్రమే ముఖ్యం అని వ్యాసరచయిత ఎందుకు అభిప్రాయపడ్డాడో – అర్థమయ్యేలా చెప్పింది 😉
“Our ordinary language shows a tiresome bias in its treatment of time. Relations of date are exalted grammatically as relations of position, weight and color are not. This bias is of itself an inelegance, or breach of theoretical simplicity”

8) “A sentence is not an event of utterance, but a universal; a repeatable sound pattern, or repeatedly apporximable norm”
-అన్న క్వైన్ మాటలని వ్యాస రచయిత విమర్శించారు. అయితే, సమాంతరంగా నేను భారతీయ సంప్రదాయంలో భాషా శాస్త్రం గురించి చదువుతున్నాను – అందులో భర్తృహరి కూడా ఇంచుమించు ఇదే అర్థం వచ్చేలా ఒక థియరీ ప్రతిపాదించాడు – వాక్యాన్ని మనం ఎలా అర్థం చేసుకుంటాం అన్న ముక్క గురించి ఆలోచిస్తూ. ఆకాలంలోనూ ఈ విషయంలో – భర్తృహరి స్కూల్, (కుమరిల) భట్ట స్కూల్, ప్రభాకర స్కూల్ – మూడు భిన్న ఆలోచనలు ఉండేవి అంట (పుస్తకం: Word and the World, India’s contribution to the study of Language – B.K.Matilal). ఈ చర్చ గుర్తు వచ్చింది. మరీ అంత తేలిగ్గా కొట్టి పడేయనక్కర్లేదేమో అనిపించింది దానితో. బహుశా, ఇతర వాదాలు Dominant కాబోలు అనుకున్నా.

-నాకు అర్థమైన విశేషాలు ఇవీ. అయితే, ఈ పుస్తకంతో ముందుకుసాగే కొద్దీ, నేను Matilal పుస్తకం వైపు ఆకర్షితురాలిని అవుతున్నాను అన్నది మాత్రం నిజం. 😛

Advertisements

The URI to TrackBack this entry is: https://vbsowmya.wordpress.com/2012/11/01/philosophies-of-language-and-linguistics-9/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: