Philosophies of Language and Linguistics-6

(ఈ టపాలు ఈ పుస్తకం గురించి నేను రాసుకుంటున్న నోట్సు. ముందు భాగాలు – ఇక్కడ)
*****
నిన్న మొదలుపెట్టిన Ludwig Wittgenstein రచనల గురించిన వ్యాసానికి కొనసాగింపు ఇది.

4 b) Ludwig Wittgenstein – Philosophical Investigations

చిత్రం ఏమిటంటే, విట్గెన్స్టైన్ తన మొదటి పుస్తకంలో ప్రస్తావించిన అంశాల్లో చాలావాటిని ఈ రెండో పుస్తకంలో (రెంటికీ మధ్య ముప్పై ఏళ్ళ ఎడం ఉంది) ఖండించాడట. ఈ పుస్తకంలోని ముఖ్యాంశాలు: (పుస్తకం వికీ లంకె ఇక్కడ)

1) ఈయన పేరుతో బాగా ప్రసిద్ధి చెందిన Language games అన్న కాన్సెప్టు ప్రతిపాదించింది ఇందులోనే. (“…I shall also call the whole, consisting of language and the actions in to which it is woven, a “language game”…). ప్రధానంగా ఆ కాన్సెప్టును వివరించడమే ఈ పుస్తకంలో అన్నింటికంటే ముఖ్యమైన అంశం అంటారు ఈ వ్యాస రచయిత. ఇదివరలో (మొదటి పుస్తకంలో) భాషని తర్కబద్ధంగా ఉండేలా చేయాలి – అన్నట్లుగా అనిపించేలా సాగిన ఆలోచనకి వ్యతిరేకదిశలో సాగుతాయట ఇక్కడ. పైగా, “language must not be studied isolated, but together and connected with other “actions” or rather activities.” అనడం ఈ మార్పును సూచిస్తుందని రచయిత అభిప్రాయం. ఈ సందర్భంలోనే విట్గెన్స్టైన్ ఇచ్చిన మరో స్టేట్మెంట్ – “The meaning of a word is its use in the language”.
-ఈవిధంగా భాషని ఒక ఆటతో (విట్గెన్స్టైన్ చదరంగం తో పోల్చాడు) పోల్చడం Saussure, రాబోయే వ్యాసాల్లో పరిచయం కాబోయే John Searle కూడా సూచించారట.

2) కాలక్రమంలో భాష మార్పు చెందడం గురించి Saussure కు మల్లే అలాంటి మార్పుల్ని వ్యక్తులుగా మనం స్పష్టంగా గమనించలేమనే అభిప్రాయపడ్డాడట.

3) అలాగే, మనిషికి పుట్టుకతో ఈ “ఆట” (language game) లో పాల్గొనగలిగే నేర్పు వుంటుందనీ, అయితే, “ఆట”కి సంబంధించిన నియమాలు మాత్రం తన సాంఘిక ఇరుగుపొరుగులైన ఇతర “ఆటగాళ్ళ” నుండి వస్తుందని విట్గెన్స్టైన్ అభిప్రాయపడ్డాడు. ఈ విషయంలో కూడా Saussure అభిప్రాయలతో దగ్గరితనం ఉందట.
భాషలో “convention” గురించి చెబుతూ – “The common behavior of mankind is the system of reference by means of which we interpret an unknown language.” అన్నాడు.

4) ఒక ఉదాహరణ ఇస్తూ, ఒక పరిశోధకుడు ఏదో కొత్త భాష మాట్లాడే ప్రాంటానికి వెళ్ళాక అక్కడి మనుషుల భాషని అధ్యయనం చేయాలనుకుంటే ఏం చేస్తాడు? “..what this researcher is about to observe first is the way the natives behave while speaking: by taking behavioral patterns, he will try to know the language.” -అంటూ ఈ ఉదాహరణ గురించి వ్యాస రచయిత విశదీకరించినపుడు నాకు మళ్ళీ – మొదటి తరం Machine Translation శాస్త్రవేత్తలు బహుశా ఈ భాగం వల్ల కూడా ప్రభావితం అయ్యి ఉండొచ్చు అనిపించింది. ఇప్పటికీ వివిధ భాషల మధ్య రూపొందించే Statistical Machine Translation Systems వెనుక ఉండే ప్రాథమిక ఆలోచన ఈ Patterns అర్థం చేసుకోవడమే అని నేను అనుకుంటాను.

5) “If the technique of a game of chess did not exist, I could not intend to play a game of chess.” – అన్న వాక్యం మళ్ళీ ముందు పుస్తకంలో చెప్పిన – “The limits of my language mean the limits of my world. (5.6); We cannot think what we cannot think; so what we cannot think we cannot say either (5.61)” – అన్న వాక్యాల్ని గుర్తు తెచ్చింది. ఎందుకో గానీ, అందరూ ఈయన రెండు పుస్తకాల మధ్య inconsistency ఉందంటున్నారు – అందరూ అనేంత లేదేమో?? అని మొదటిసారి సందేహం వచ్చింది. అది ఈయన్ని చదివితే కానీ తీరదు ఎలాగో!

6) “Even if someone had a particular capacity only when, and only as long as, he had a particular feeling, the feeling would not be the capacity” అంటాడట ఒక చోట. దాన్ని ఈ వ్యాస రచయిత విట్గెన్స్టైన్ గత పుస్తకంలో అన్న Language disguises thought వాక్యంతో పోల్చవచ్చని అభిప్రాయపడ్డారు.

7) విట్గెన్స్టైన్ రెండో పుస్తకం (అంటే ప్రస్తుతం చెబుతున్న Philosophical Investigations) పాశ్చాత్య తత్వ శాస్త్రవేత్తల్లో చాలా ప్రభావం చూపిందట. ఇక్కడ నుండి కొత్త భాషా శాస్త్ర సిద్ధాంటాలు (Speech act theory – Searle దీని గురించి కూడా ఈ పుస్తకం లో రాబోయే కాలంలో వస్తుంది.)

“Is it thinkable that we, as researchers of language, may not be able to do anything else than to engage in more or less systematic anthropological studies in to the most important feature?”
-అన్న వ్యాస రచయిత వాక్యాలతో విట్గెన్స్టైన్ రచనల గురించిన పరిచయం ముగిసింది.

మొత్తానికి, ఈ రౌండు చదువులు అయిపోయాక బ్రేక్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఈ విభాగంలో చదువులకి వెనక్కి రాగానే, విట్గెన్స్టైన్ ను చదవాలని నిర్ణయించుకున్నాను. విట్గెన్స్టైన్ రీడర్లు ఉంటాయి కదా – వాటితో మొదలుపెట్టాలని ఆలోచన.

Advertisements

The URI to TrackBack this entry is: https://vbsowmya.wordpress.com/2012/10/27/philosophies-of-language-and-linguistics-6/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: