గురుభ్యోన్నమః

గురు పూర్ణిమ నాడు రాయబోయి, టీచర్స్ డే నాటికి రాస్తున్నా ఎట్టకేలకి 🙂

గురుబ్రహ్మ గురుర్విష్ణుః
గురుదేవో మహేశ్వరః
గురు సాక్షాత్పరబ్రహ్మ
తస్మైశ్రీ గురవేనమః

-ఇవ్వాల్టికీ, దక్షిణామూర్తికీ ప్రత్యక్ష సంబంధం లేకపోయినా, “Guru” భావనకు ప్రతిరూపంగా దక్షిణామూర్తిని గురించి చెబుతారు కనుక, గురువులు ఎప్పుడైనా గురువులే కనుక, ఇలాగ దక్షిణామూర్తి విగ్రహాన్ని పెట్టి ఇప్పటి దాకా నా జీవితంలో ఎన్నో విషయాలు నేర్పిన గురువులు అందరికీ ఒక్కసారిగా నమస్కరిస్తున్నాను. Happy Teachers Day!

Advertisements
Published in: on September 5, 2012 at 10:32 am  Comments (1)  

The URI to TrackBack this entry is: https://vbsowmya.wordpress.com/2012/09/05/%e0%b0%97%e0%b1%81%e0%b0%b0%e0%b1%81%e0%b0%ad%e0%b1%8d%e0%b0%af%e0%b1%8b%e0%b0%a8%e0%b1%8d%e0%b0%a8%e0%b0%ae%e0%b0%83/trackback/

RSS feed for comments on this post.

One CommentLeave a comment

  1. Happy Teachers Day andii..


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: