మమతానురాగాలతో – ఇట్లు, మీ…లీడర్!

“చూడండీ…మీరొచ్చి ముఖాముఖి అడగమన్నారు కనుక, నిక్కచ్చిగా అడుగుతున్నా. ఫలానా వారి విషయంలో మీ వ్యవహారం ఏమీ బాగోలేదండీ…”
“ఇదిగో ఏవండోయ్, నా ఇష్టం. మీకు ప్రజాస్వామ్యం అంటే ఏమిటో తెలుసూ అంట!”
“ఎందుకు తెలియదూ? ప్రజల కోసం, ప్రజల చేత నడపబడే వ్యవస్థ”
“తొక్కేం కాదూ?”
“అదేం? అలాగంటారేం?”
“ప్రజలను బెదిరిస్తూ…” అని కూడా ఒక క్లాజ్ ఉంటుంది…సామాన్య పౌరులకి అది తెలవదు లెండి. (కుంజరహ) అన్నట్లు అనమాట!
“ఆ…. ఏమిటీ…!”
“వాక్ స్వతంత్రం అండీ!! మమతానురాగాలు ఉన్న చోట తలదించుకుని ఉండాలంతే!”
“మరి వాక్ స్వతంత్రం అన్నారు? తలదించుకోవడం ఏమిటి?”
“తమ వదనం….అది నాకు.”
“ఏవండోయ్, పెద్దలు, అధికారం చేతిలో ఉన్న వాళ్ళు…. మీరిలా అడ్డదిడ్డంగా మాట్లాడితే ఎలాగండీ?”
“ఇదిగో, నోరెత్తారంటే నా సంగత్తెలుసుగా? నా పవరేంటో చూపించేదా?? రేపీపాటికి అడ్రస్ లేకుండా గల్లంతవుతావ్ జాగ్రత్త! రేయ్, ఈ పిల్ల అడ్రస్ కనుక్కోండ్రా!”
“……”

(కెవ్వుమని కేక వేసి కిందపడిపోయాను అనమాట)

మీకు ఎవరో ఫాక్షన్ నాయకుడో, వడ్డీ వ్యాపారో, మాఫియా డానో…గట్రా గట్రా అందరూ, పాపం న్యాయంగా తమ విషయం అడుగుతున్న అషక్తుల్ని బెదిరించే సీను గుర్తొచ్చేసిందా? నాకూ అంతే! నేనింకా సినిమాల్లోనే ఇలాంటివి జరుగుతాయి అనుకున్నాను సుమీ!!! పైగా, సినిమాల్లోనైనా ఇంత పబ్లిగ్గా అనరనుకుంటా!!

Advertisements
Published in: on May 20, 2012 at 2:09 pm  Comments (1)  

The URI to TrackBack this entry is: https://vbsowmya.wordpress.com/2012/05/20/leader/trackback/

RSS feed for comments on this post.

One CommentLeave a comment

  1. 🙂


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: