బుద్ధి జాడ్య జనితోన్మాదుల్ గదా శ్రోత్రియుల్!

ఇవ్వాళ కొన్ని నెలల విరామం తరువాత మళ్ళీ “మనుచరిత్రలో మణిపూసలు” పుస్తకం తీశాను. మళ్ళీ దానితో కలిసి మధ్యాహ్న భోజనం చేసాను. యాదృచ్ఛిక పేజీలో కనబడ్డ పద్యం ఒకటి..ఇదివరలో ఈ పుస్తకం చదివినప్పుడు చదివిందే అయినా కూడా, నా లంచ్ బ్రేక్ అరగంటలో మళ్ళీ మళ్ళీ చదివించింది. ఎందుకూ? అంటే – నేను అది చదువుతున్నంత సేపూ నిజం మనుషుల్ని ఊహించుకున్నా కనుక 😉 ఆ పద్యం ఇది:

అకలం కౌషధసత్వముం దెలియ మాయా ద్వార కావంతి కా
శి కురుక్షేత్ర గయా ప్రయాగములు నే సేవింప కుద్దండ గం
డక వేదండ వరాహ వాహరిపు ఖడ్గ వ్యాఘ్ర మిమ్మంచుకొం
డకు రాజెల్లునె బుద్ధిజాడ్యజని తోన్మాదుల్‌ గదా శ్రోత్రియుల్‌!!

నాబోటి తెలుగురాని తెలుగు వారికి, తాత్పర్యం: ఈ అద్భుతమైన ఔషదం శక్తి పరిక్షించాలంటే, నేను ఈ మాయా, ద్వారకా, అవంతీ, కాశీ, కురుక్షేత్రం, గయ, ప్రయాగ వంటి ఊళ్ళకి పోకుండా బండరాళ్ళూ(గండక),ఏనుగులూ(వేదండము),అడవి పందులూ (వరాహము), అడవి దున్నలూ(వాహరిపువు), ఖడ్గమృగాలూ(ఖడ్గ), పులులూ (వ్యాఘ్ర) తిరిగే ఈ మంచు కొండకు రావడం ఏమిటి? బుద్ధి మందగించడం వల్ల శ్రోత్రియులు కూడా వెర్రివాళ్ళు అవుతారు కదా!!

Advertisements
Published in: on May 8, 2012 at 12:33 pm  Comments (1)  
Tags: ,

The URI to TrackBack this entry is: https://vbsowmya.wordpress.com/2012/05/08/buddhijadya-manucharitra/trackback/

RSS feed for comments on this post.

One CommentLeave a comment

  1. అట జని కాంచె భూమిసురు డంబర చుంబిశిరస్సరఝరీ—అనే పద్యం కూడా చదవండి.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: