పుస్తకం.నెట్ గురించి….

దాదాపు పదిరోజులుగా పుస్తకం.నెట్ పని చెయ్యడంలేదు అని చెప్పి కొందరైనా గమనించే ఉంటారు. కొందరు ఈమెయిల్స్ లో ఎంక్వైర్ చేసారు కూడా. (విధి వక్రించి) కొన్ని సాంకేతిక ఇబ్బందుల్లో చిక్కి, ప్రస్తుతం సైట్ డౌన్ అయ్యింది. అఫ్కోర్సు, అందులో మా నిర్లక్ష్యం కొంత ఉన్నా కూడా…ఇప్పుడు ఆ పోస్ట్ మార్టెం అనవసరం. ప్రస్తుతం మళ్ళీ సైట్ పనిచేయించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాము. ఇంకొన్ని రోజుల టైము ఇస్తే, మళ్ళీ తిరిగొచ్చి, ఎప్పట్లాగే కొనసాగుతాము…. అని ప్రస్తుతానికి ఆశ. ఇతి వార్తాహ.

Advertisements
Published in: on May 4, 2012 at 11:30 am  Comments (4)  

The URI to TrackBack this entry is: https://vbsowmya.wordpress.com/2012/05/04/pustakam/trackback/

RSS feed for comments on this post.

4 CommentsLeave a comment

  1. Thank you. I was in tense and thinking of mailing you about pustakam.net — hope it will be back soon.
    Raja.

  2. 😦
    thanks for the info.

  3. Thanks for the information, Sowmya. Hope it will be back very soon…waiting for it

  4. […] కొన్నాళ్ళలో తిరిగొస్తామనీ చెప్పి రాసానా….అలా రాసానో లేదో..ఇలా […]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: