శ్రీపాద వారి “చాదస్తం”

శ్రీపాద వారి “అనుభవాలూ-జ్ఞాపకాలూ” రెండో భాగం ఆఖర్లో, వారు రచన చేసే విధానం గురించి రాసారు…. ఆ చిత్తులు, సాఫులు రాసుకునే పధ్ధతి చూసి అవాక్కయ్యాను. సిగ్గు కూడా పడ్డాను కాస్త. ఆయన పధ్ధతి ఇదీ –

**********
నవల రాయాలన్నా, నాటకం రాయాలన్నా, కథ రాయాలన్నా – చివరికి వ్యాసం రాయాలన్నా నాలుగైదు చిత్తులు రాసుకుంటా నివాళ నేను. “శుభికే, శిర ఆరోహ” అన్న కథతోనే ప్రారంభం ఈ పద్ధతి. ఒక చిత్తూ రాసి, అందులో హంసపాదులు పెట్టుకుంటూ సవరణను చేసుకోవడం కాదది, ఏ చిత్తుకాచిత్తు మొదణ్ణుంచి చివరిదాకా సమగ్రంగా రాసుకుంటాన్నేను. పరిస్థితిని బట్టి నాలుగో చిత్తో, ఐదో చిత్తో అనుసరించి సాఫు రాసుకుంటాను. “మరోచిత్తు కూడా అయి ఉంటే బాగుండేది” అనిపిస్తూ వుండడం కూడా వుండప్పుడప్పుడు నాకు.

వెంటనే అచ్చు కాకుండా రెండు మూడేళ్ళయినా అది అలా వుండిపోతే – అచ్చుకివ్వడం తటస్థపడ్డప్పుడు మళ్ళీ సమగ్రంగా రాసుకుంటే గాని తృప్తి కాదు నాకు. పైగా, యిలా ఎన్నిమాట్లు రాసుకున్నా, అందుకు రెండు పక్కలా రూళ్ళు వేసిన మంచి కాగితాలే కావాలి నాకు. రెయిలుబండికి పట్టాలెంత అగత్యమో, నా కాలానికి రూళ్ళంత అగత్యం. గ్రంథం పెరిగిపోడం లాంటి దోషమూ వున్దిన్డులో, వొప్పుకుంటాను; కాని, దీనివల్ల నాకెంతో మేలు కలుగుతోంది. నా రుచి పురస్కరించుకుని చిత్రణం సమగ్రం కావడమే నాక్కావలసింది. అచ్చు ప్రారంభం అయినాక, యథామాత్రుకంగా వుందా లేదా అని చూసుకోడమే గాని, మరి, మార్పులు చెయ్యన్నేను.
…..
…..
నా స్థితి చూసి “చాదస్తం” అన్న వారున్నారు.
“సంస్కారం చాలదు” అన్నవారూ వున్నారు.
మందహాసం చేసి ముభావంగా వుండిపోయిన ప్రౌఢులూ ఉన్నారు, చాలామందిని చూశాన్నేను. అయినా, నేనిందుకు సిగ్గుపడ్డంలేదు. ఈ పధ్ధతి మానుకోలేకుండానూ వున్నాను.
….
….
*************
ఏమైనానూ, ఈ పుస్తకం అందరూ తప్పకుండా చదవదగ్గది. శ్రీపాద వారి ఆలోచనలూ, అనుభవాలూ చాలా ఆసక్తికరంగా ఉన్నాయి.

Advertisements
Published in: on April 1, 2012 at 6:08 am  Comments (2)  
Tags:

The URI to TrackBack this entry is: https://vbsowmya.wordpress.com/2012/04/01/sripada-chadastam/trackback/

RSS feed for comments on this post.

2 CommentsLeave a comment

  1. అయ్యబాబోయ్, ఆదిలో హంసపాదంటే ఏమిటో ఇప్పుడే వెలిగింది 🙂

  2. చాలా బావుంటాయి ఆ పుస్తకంలో అనుభవాలూ ఙ్ఞాపకాలూను.
    ఆయన ఓ రాజుగారితో “పానకం తాగండి” అంటే
    “తాగండంటావా. తాగడానికి అదేమైనా కల్లు అనుకున్నావా? పుచ్చుకోండి అనాలి” అని సరిజేసే సంగతి నాకు చాలా ఇష్టం.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: