ఖగవధూటి (సందేహం)

చిలుక లెంగిలింప చిటిలి తేనియలూరు
స్వాదుఫలము లెలమి నారగించి
కొన్నినాళ్ళపాటు కుటిలసంసారంబు
దిగులు మరచి రమ్ము ఖగవధూటి

-ఇది “గబ్బిలం” లో ఒక పద్యం. “ఖగవధూటి” అంటే ఆడగబ్బిలం అని మాత్రమే సూచిస్తున్నారా? లేకపోతే ఆ పదానికి మరేదన్నా అర్థముందా?? (ఖగము అంటే పక్షి, బాణము, గ్రహము అని; వధూటి అంటే – అమ్మాయి, కన్యక, కోడలు అనీ అర్థాలున్నాయి ఆంధ్రభారతి నిఘంటువులో. అటువంటప్పుడు పర్ముటేషన్ల లెక్కలో చాలా అర్థాలు వస్తాయి కదా!)

Advertisements
Published in: on December 20, 2011 at 6:17 am  Comments (4)  
Tags:

The URI to TrackBack this entry is: https://vbsowmya.wordpress.com/2011/12/20/khagavadooti/trackback/

RSS feed for comments on this post.

4 CommentsLeave a comment

  1. ఖ = ఆకాశం; గ = గమనం; ఖగం = ఆకాశంలో చరించేది (పక్షి, బాణం, గ్రహం)
    పై పద్యంలో పేర్కొన్న ‘ఖగవధూటి’కి సందర్భానుసారం ‘ఆడ గబ్బిలం’ అనే అర్థం.

  2. సౌమ్య గారు .. మీరు నిశితంగా పరిశీలించి సందేహం వ్యక్తం చేసారు. మీరన్నది నిజమే..!

  3. అవును, ఖగవధూటి అంటే ఆడగబ్బిలమనే.

  4. @Kandi Sankarayya garu, Vanaja garu and Kameswara Rao garu: Thanks for the clarification! 🙂 (ఒకసారికి సరిగ్గానే అర్థం చేసుకున్నా అనమాట!)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: