కాశీకి పోయాను…

నో…నో… నేనెక్కడికీ పోలేదు. రేలంగి వెళ్ళారంట.

ఇవ్వాళ గృహపౌరులకి నవ్వులు విరబూయించే పనిలో పడి ఇక్కడ తేలాను. ఇంజినీరింగ్ చదివే రోజుల్లో దాదాపు రోజూ సాయంత్రం ఇంటికి రాగానే పెట్టుకు వినే పాటల్లో ఇదీ ఒకటి. ఇవ్వాళ చాన్నాళ్ళకి గుర్తొచ్చింది.

రేలంగి, గిరిజల హావభావాలు, ఆ పాట సాహిత్యం – రెండూ కలిపితే గొప్ప కాంబినేషన్!!

Published in: on November 6, 2011 at 1:45 pm  Comments (4)  

The URI to TrackBack this entry is: https://vbsowmya.wordpress.com/2011/11/06/kasikipoyanu/trackback/

RSS feed for comments on this post.

4 CommentsLeave a comment

  1. కొంచెం గంగాజలం కోసం వచ్చాను. ఇప్పిస్తారా సౌమ్యగారూ..

  2. ఇది నేను బ్రహ్మచారిగా ఉన్నప్పుడు జరిగిన సంగతి . మా స్నేహితుడు శర్మ వాళ్ళ నాన్నాగారి అస్తికలు కాశీలో కలిపి వచ్చేటప్పుడు గంగా జలం తీసుకొచ్చాడు. మా రూం కి వచ్చి మాకు కూడా ఇచ్చాడు, అంటే కాక మా ఇంటి ఓనరు , చుట్టూ పక్కల వాళ్లకు ఇవ్వమన్నాడు . బ్రహ్మచారి రూంలో గిన్నెలు ఏమి ఉంటాయి , కాళీ ఆ మందు సీసాలు తప్ప . వాటిలోనే పోసి అందరకు పంచాము . అందరు కళ్ళకు అడ్డుకుని తీసుకున్నారు. అప్పుడు అర్ధమైనది గంగా జలము దేనిని అయినా పవిత్ర పరుస్తాయి అని.

  3. ఔ ఔ..వచ్చే ఏడాది నేనూ కాశీకెళ్ళొచ్చాకా..పాటేంఖర్మ..నిజమైన విషయాలు చెప్తా 🙂 అయినా ఆ వాయిస్ లెసన్స్ ఏవండీ????

    • Voice lessons??


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: