ఈ రోజు సాక్షి ఫన్‌డే లో నా వ్యాసం

ఇవ్వాళ్టి సాక్షి పత్రికలో నేను జూన్ లో చేసిన నార్వే పర్యటన గురించి రాసిన ట్రావెలాగ్ వేసుకున్నారు. మీరూ చదివి మీ అభిప్రాయాలు చెప్పండి. వ్యాసం వేసుకున్నందుకు సాక్షి గారికి ధన్యవాదాలు.

Advertisements
Published in: on September 4, 2011 at 7:54 pm  Comments (6)  

The URI to TrackBack this entry is: https://vbsowmya.wordpress.com/2011/09/04/sakshi-norway/trackback/

RSS feed for comments on this post.

6 CommentsLeave a comment

  1. చాలా బాగుంది మీ వ్యాసం.

  2. మొత్తానికి మా నార్వే నచ్చిన్దనమాట.మన తెలుగు జనాబా ఎవ్వరు కలవలేదా అండి.?.మన తెలుగు వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారండి అక్కడ.

    • ఇండియన్ రెస్టారెంట్లు కనబడ్డాయి కానీ, అసలు ఇండీయన్సే ఎవరూ కనబడలేదు నాకు. ఒకరోజు రోడ్డుపైన నడుస్తూ ఉంటే ఎవరో తమిళ్ మాట్లాడుకోవడం వినబడ్డది అంతే.

  3. చాలా ఇంటరెస్టింగ్ గా సాగింది మా ప్రయాణం మీ వ్యాసంతో బాటు !! అందరం తెలుగు లోనే ” అనుకోవడం , ఆలోచించాల్సిందిగా అనిపించింది..భాషాభి మానం …గురించి తెలిసింది….మీలాగా బయట తిరిగినవాళ్ళు రాస్తే ఎన్నో విషయాలు తెలుస్తాయి ..థాంక్స్

  4. @Atreya, Lakshmi Raghava: Thanks 🙂

  5. Nice


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: