ఇప్పుడు “సినిమాలు – మనవీ, వాళ్ళవీ” ఆన్లైన్ కొనుగోలుకు లభ్యం

సత్యజిత్ రాయ్ రాసిన సినీ వ్యాసాల సంకలనం “Our Films-Their Films” పుస్తకానికి నేను చేసిన తెలుగు అనువాదం జూన్ నెలలో పుస్తకంగా విడుదలైన విషయం ఈ బ్లాగు తరుచుగా చూసే వారికి తెలిసే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఆ పుస్తకం ఏ.వీ.కె.ఎఫ్ సైటులో ఆన్లైన్ కొనుగోలుకి లభ్యం. ఇక్కడికి వెళ్ళి కొనుగోలు చేయవచ్చు.

అలాగే, పుస్తకం ఈ-బుక్ గా కినిగె.కాం లో లభ్యం. ఇక్కడికి వెళ్ళి కొనుగోలు చేయడమో, అద్దెకు తీసుకోవడమో చేయవచ్చు.

Advertisements
Published in: on August 22, 2011 at 2:34 pm  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://vbsowmya.wordpress.com/2011/08/22/%e0%b0%87%e0%b0%aa%e0%b1%8d%e0%b0%aa%e0%b1%81%e0%b0%a1%e0%b1%81-%e0%b0%b8%e0%b0%bf%e0%b0%a8%e0%b0%bf%e0%b0%ae%e0%b0%be%e0%b0%b2%e0%b1%81-%e0%b0%ae%e0%b0%a8%e0%b0%b5%e0%b1%80-%e0%b0%b5%e0%b0%be/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: