కందకు లేదా దురద?

ఆ మధ్య ఒకరోజు నా అమెరికన్ కొలీగ్ భోజన విరామ సమయానికి, మనం ఇవ్వాళ మన మెస్ లో కాకుండా బయట తిందాం అన్నది. సరే, ఎక్కడికి వెళ్దాం? అంటే, దగ్గర్లో ఒక ఆఫ్రికన్ రెస్టారెంట్ ఉంది. అక్కడ శాకాహార వంటకాలు చాలా ఉంటాయి అన్నది. సరేనని వెళ్ళాము. అక్కడికి వెళ్ళాక, అక్కడ పెయింటింగ్స్ వేళ్ళాడ దీసి ఉన్నాయి..వాటి కింద చంద్రశేఖరన్ అనో ఏదో పేర్రాసి ఉంది. ఇది ఆఫికన్స్ దా? ఇండియన్స్ దా? ఇండియన్ మూలాలున్న ఆఫ్రికన్స్ దా? అన్న సందేహం కలిగింది ఆర్డర్ తీసుకోవడానికి వచ్చిన మొహం చూస్తే.

సరే, అది అటు పెడితే, మెనూ లో లిస్టు చూస్తూ ఉండగా, ఒక చోట… “..విత్ యాం..” అని కనిపించింది. నాకు కందగడ్డ చాలా ఇష్టం. కానీ, చూసి అర్నెల్లౌతోంది. కనుక, అక్కడ చూడగానే, దానిపైకి మనసు పోయి, మారు ఆలోచించకుండా అది చెప్పేశా. నా కొలీగ్ అది చూసి…”బట్, డోంట్ యు ఫైండ్ ఇట్ స్వీట్?” అనింది. కందగడ్డ స్వీట్ ఏంటి బాబూ! అనుకున్నా మనసులో. పైకి మాత్రం – “నో!” అన్నా. సరే, మాటల్లో ఉండగా, ఆర్డర్ వచ్చింది.
అది చూస్తే, కందగడ్డ ఎక్కడా కనబడలేదు.

ఏదో ఒకట్లే, అని తింటూన్నానా – ఎక్కడ పడితే అక్కడ అంత తియ్యగా లేని చిలకడదుంపలు మాత్రం కనిపిస్తున్నాయ్. కాసేపటికి నా కొలీగ్ నన్ను “ఇక్కడి యాం ఇండియన్ యాం లాగానే ఉందా?” అన్నది. “బట్, వేర్ ఈజ్ యాం” అనబోయి, నవ్వుతారేమో అని…”నో…” అన్నా. “ఈజ్ ఇస్ స్వీట్” అంటే, “నో!..” అనేసాక తట్టింది నాకు…వీళ్ళు చిలకడదుంపల్ని యాం అంటున్నారని. మెల్లిగా – “యాం అంటే స్వీట్ పొటాటో కాదుగా” అన్నాను. “స్వీట్ పొటాటో ని యాం అనే కదా అంటారు” అందామె మళ్ళీ. మరో కొలీగ్ కూడా “అవును” అన్నాడు. నాకు అయోమయంగా అనిపించి -“ఏమో, ఇండియాలో వేరే స్వీట్ పొటాటోస్ ఉంటాయి…సాంబారుతో సహా రకరకాలుగా వండుకుంటాం మేము దాన్ని. యాం కీ దానికీ రుచిలో సంబంధం లేదు” అని చెప్పాను.

ఆ విధంగా కొన్ని దేశాల్లో చిలకడదుంపలని యాం అంటారని తెలుసుకున్నా ఆ రోజు!

వీళ్ళ, కందను కోసినా దానికి దురద పుట్టదన్నమాట! కానీ, దాన్ని యాం అన్నందుకు మన కందకి పుడుతుందనుకుంటా….దురద!

Advertisements
Published in: on August 15, 2011 at 2:51 pm  Comments (3)  

The URI to TrackBack this entry is: https://vbsowmya.wordpress.com/2011/08/15/kandaku-leda-durada/trackback/

RSS feed for comments on this post.

3 CommentsLeave a comment

  1. 🙂

  2. hahaha

  3. :-))


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: