నాయుడు…సరోజినీ నాయుడు…ఒక సంఘటన

ఆఫీసుకి హాఫ్ డే వెళ్ళకూడదని నిర్ణయించుకోవడంతో, సి.వెంకటేశ్ గారు రాసిన ‘కల్నల్ సి.కె.నాయుడు’ పుస్తకం ఇప్పుడే మొదలుపెట్టా. పెట్టీ పెట్టగానే, కెవ్వున కేకపెట్టే కథ ఒకటి చదివా. పుస్తకంలో తక్కిన కథల్తో అప్పుడప్పుడూ ఈ రాబోయే రోజుల్లో ఆట చూడని సీ.కే.ఫ్యాన్స్ ఛానెల్ గా మీ ముందుకొస్తే రావొచ్చు. కానీ, ప్రస్తుతానికి కథేమిటంటే…

సరోజిని నాయుడు గారు చెప్పారని పుస్తకంలో చెప్పిన సీ.కే.నాయుడు కథ ఏమిటంటే – ఒకసారి ఇంగ్లండు వెళ్ళినప్పుడు ఆవిడని కొంతమంది పిల్లలు ఆటోగ్రాఫ్ అడిగారంట. ఆవిడ ఇవ్వబోతూ, “అసలు నేనెవరో మీకు తెలుసా?” అని అడిగారంట. “ఎందుకు తెలీదూ, మీరు సరోజినీ నాయుడు. సీ.కే.నాయుడు భార్య” అని జవాబు వచ్చిందట!!

అలాంటి కథలు బోలెడు…ఈ పుస్తకంలో. తెలుగులో ఆయనపై ఇంకేమన్నా వచ్చాయో లేదో తెలీదు కానీ, ఈ పుస్తకం ఈమధ్యే సి.పి.బ్రౌన్ అకాడెమీ వారు ప్రచురించారు. ఏ.వీ.కే.ఎఫ్ లో లభ్యం!

(కొన్నాళ్ళ క్రితం రామచంద్ర గుహ నాయుడుగారిపై రాసిన వ్యాసం చదివాక నేను రాసిన టపా ఇక్కడ చదవొచ్చు).

Published in: on July 14, 2011 at 3:13 pm  Comments (4)  

The URI to TrackBack this entry is: https://vbsowmya.wordpress.com/2011/07/14/sarojini-cknayudu/trackback/

RSS feed for comments on this post.

4 CommentsLeave a comment

  1. super

  2. సౌమ్య గారు.. మర్యాదగా అడుగుతున్నాను. కథ కొంచెం వివరంగా ఇస్తారా..? లేక మమ్మల్నే పుస్తకం కొనుక్కొని చదువుకొమ్మంటారా..? : p

  3. @చాణక్య: ఏం చెప్పాలండీ వివరంగా?‌ ఆ పుస్తకంలో ఈ కథ పరంగా ఉన్నదంతే!

  4. అట్టాగా.. అయితే సి.కె.నాయుడు గారినే ఫోన్ చేసి అడుగుతా. ఆయన నంబర్ నా దగ్గర ఉంది. కానీ స్వర్గానికి కోడ్ ఎంతో తెలీదు. మీకేమైనా అవిడియా ఉందా..?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: