శ్రవణానందం – 3: ఈ ఇల్లు అమ్మబడును

ఈ ఇల్లు అమ్మబడును -డి.వి.నరసరాజు

కథ… ఒక వృద్ధుడు తన ఇంటిని అమ్మకానికి పెట్టి ఉంటాడు. అది దయ్యాల కొంప అన్న పేరు పడ్డంతో ఎవ్వరూ రారు. అలాంటిది ఓరోజు రావికొండల్రావు, రాధాకుమారి (భార్యాభర్తలన్నమాట) వస్తారు. అటుపై, అక్కడ నడిచిన తతంగం ఈ నాటకం‌కథ!

నా మాటలు:
* రావికొండల్రావు-రాధాకుమారి కాంబో రాక్స్.
* ఏమాటకామాటే చెప్పుకోవాలి – సంభాషణలు బాగా నవ్వు పుట్టించాయి.
* సుత్తివేలు-రావికొండల్రావు సంభాషణ అదిరింది.
* నాటకం జరుగుతూ ఉంటే, ఎదురుగ్గా ఈ మూడు పేర్లు పరిచితమైనవి కనుక, మొహాలు కదలాడుతూ‌ఉన్నాయి.
* నాటకం అరగంటే కావడం – కడు శోచనీయం, మహా నేరం, మహా ఘోరం!
* ఎప్పుడో‌యాభైల్లో రాసిన నాటకమట… కావున కొన్ని పదాలు అవీ కొత్తగా అనిపించాయి, ఆ నాటకానికి ముందు అనౌన్సర్ చెప్పినట్లే!
* మాగంటి వారు ఇంకొన్ని నరసరాజు గారి నాటకాలు సంపాదిస్తే బాగుణ్ణు!‌:)

నాటకాన్ని ఇక్కడ వినవచ్చు.

Advertisements
Published in: on October 19, 2010 at 8:00 am  Leave a Comment  
Tags:

The URI to TrackBack this entry is: https://vbsowmya.wordpress.com/2010/10/19/%e0%b0%b6%e0%b1%8d%e0%b0%b0%e0%b0%b5%e0%b0%a3%e0%b0%be%e0%b0%a8%e0%b0%82%e0%b0%a6%e0%b0%82-3-%e0%b0%88-%e0%b0%87%e0%b0%b2%e0%b1%8d%e0%b0%b2%e0%b1%81-%e0%b0%85%e0%b0%ae%e0%b1%8d%e0%b0%ae%e0%b0%ac/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: