బయటి రచనలు… ;)

అంటే.. ఈమధ్య కాలం లో…ఈ సైటుకి అవతల రాసినవన్నమాట… కాస్త వెరైటీగా పేరు పెడదామని.. మీకు అనుమానం కలిగించేలా ఈ పేరు పెట్టాను…

1. “పెదవి దాటనివి” -కథ. ఈమాట సెప్టెంబర్ సంచికలో.

2. “ఒక్కలా”తీతం – కథ. పొద్దులో.

3. క్విక్ గన్ మురుగన్ పై నవతరంగంలో.

-ఇతి వార్తాహ.. అనమాట.

Published in: on September 2, 2009 at 3:06 pm  Comments (1)  

The URI to TrackBack this entry is: https://vbsowmya.wordpress.com/2009/09/02/news-aug09/trackback/

RSS feed for comments on this post.

One CommentLeave a comment

 1. “ఒక్కలా”తీతం అనే కథ చదివాను. బాగుంది.

  కానీ కథ పేరే కొంత సమంజసంగా తోచలేదు.

  ఒక అల లాంటి కల గురించి కథను రాశారు.

  ఇలా అడుగుతున్నందుకు అన్యధా భావించకండి.

  ” ఒక్కలా ” తీతం అంటే…

  ఒక్క-అల-అతీతం
  అని చెప్పాలని మీ ఉద్దేశమా…?

  అలా ఐతే విడి విడిగా రాస్తే బాగుండేది.

  లేదా ఒక్క-కాలాతీతం అయితే ” ఒక్కాలాతీతం ” అని,
  ఒక-కల- అతీతం అయితే ఒక కలాతీతం అనీ రాస్తే బగుండేది.

  మీరు కథకు పేరు పెట్ట డంలో వ్యక్త పరచ దలుచుకున్నదేమిటొ తెలియడం లేదు. కాసత కొత్తగా పేరు పెట్టాలి అనే ప్రయత్నం హర్షదాయకం. కానీ అర్థానికి కూడా ప్రాధాన్యం ఇస్తే బాగుంటుంది.

  మీలో చక్కని కథా కధన శక్తి ఉంది. కానీ భాషా ప్రయోగంలో కాస్త జాగ్రత్త తీసుకుంటే మీ కథలకు మరింత వన్నె వస్తుంది. అదే ఉద్దేశంతో నాకు కలిగిన అభిప్రాయం చెప్పాను. అన్యధా భావించకండి.

  ధన్యవాదాలు 🙂


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: