వహ్వా…వహ్వా!

గిడుగు రామ్మూర్తి గారి జీవిత చరిత్ర చదివా కొన్నాళ్ళ క్రితం. దాని గురించి పరిచయం రాద్దామని మొదలుపెట్టి అప్పట్లో కాగితంపై రాస్కున్న దాన్ని చదువుతూ ఉంటే, రెండు వాక్యాలు కనబడ్డాయి. చదవగానే, “వావ్!” ఫీలింగ్ కలిగింది. వాటిని ఇక్కడ టైప్ చేస్తున్నాను.

“లిపీ, రచనా తోటి వారికోసం ఏర్పడ్డాయి కానీ, గతించిన వారికోసం కాదు. నోటి మాటకూ, చేతిరాతకూ తేడా ఉండే అవసరం కనబడదు”

**********************
కిళంబి: “మీరు తెలుగు భాషా మాధుర్యాన్ని చెడగొట్టదలచినారా?”
గిడుగు: ఆ మాధుర్యం కాగితం మీద ఉండగా కంటికి కనబడేదో, మాటలాడునప్పుడు చెవులకు వినబడేదో ఆలోచించండి. మీకే తెలుస్తుంది.”

Advertisements
Published in: on August 6, 2009 at 10:31 am  Comments (1)  

The URI to TrackBack this entry is: https://vbsowmya.wordpress.com/2009/08/06/wahwa-wahwa/trackback/

RSS feed for comments on this post.

One CommentLeave a comment

  1. Some very interesting points raised here, which has got me thinking!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: