మర్చిపోయిన మాటలు – మళ్ళీ మర్చిపోకుండా..

నిరంతరాయంగా నిరంతరం ఆలోచనల్లో మునిగి తేలడం పట్టుబడితే, ఇక భూత భవిష్యత్, వర్తమానాలు మూడూ ప్రస్తుతాలే కాబోలు. ఈ క్షణంలో పూర్వ క్షణాన్నీ, ఉత్తర క్షణాన్నీ అనుభవిస్తూ ఉండటం – ఒక్క ఆలోచనల్లోనే సాధ్యం కదూ! అప్పుడవి రెండూ ప్రస్తుతాలే కదూ?

ఆలోచనల్లో ఒక్కో క్షణం ఎంత భారంగా గడుస్తోందో! ఒక సందర్భంలో ఇలా మాట్లాడితే విరహం అంటారు. మరోసందర్భంలో మరోటంటారు. ఒక్కోవాక్యాన్నీ ఎన్నిరకాలుగా అర్థం చేసుకోవచ్చసలు! ఆనందం-విషాదం, విరహం-నిర్వేదం ఇవన్నీ నాణేనికి రెండు పక్కలు కావు. ఎనిమిదంకెలో పైనా, కిందా నూ. అందుకే, ఒక్కోసారి ఒక్కోదాన్ని తిరగేస్తే రెండోది వచ్చిందేమో అనిపించి, మనం అది నాణేనికి రెండోపక్కనుకుంటాం. ఒక్కోసారి ఒకటే మరోదానిలా కనిపిస్తుంది. ఇలా అయోమయానికి గురిచేసే పోలికలను ఏమంటారో మరి!

– సమయమూ, సందర్భమూ గుర్తులేదు. ఫిబ్రవరి లో ఎప్పుడో రాస్కున్న వాక్యాలు, పుస్తకాలు సర్దుతూ ఉంటే కనిపించాయి. అప్పుడు పోగొట్టుకున్నట్లు, మళ్ళీ పోగొట్టుకోకూడని… బ్లాగులో పెట్టెస్తున్నా 🙂

Advertisements
Published in: on August 4, 2009 at 10:25 am  Comments (5)  

The URI to TrackBack this entry is: https://vbsowmya.wordpress.com/2009/08/04/forgotten-thoughts/trackback/

RSS feed for comments on this post.

5 CommentsLeave a comment

  1. బాగున్నాయి.

  2. నేను కూడా పుస్తకాలు సర్దుతుంటే ఒక దూర ప్రయాణంలో రాసుకున్న చిన్న నోట్ బుక్ కనబడిందండి.వెంటనే రైలు ప్రయాణం మీద ఒక టపా రాసేసా…వీలుంటే చదవండి..

  3. 🙂

  4. బాగుంది సౌమ్యా మీ వుపమానం

  5. బాగు౦ది,మీరు తరుచు మీ పాత బూక్స్ సర్దుతు ఉ౦డాలని నా మనవి.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: