నా తరంగం-july 2009

ఎన్నాళ్ళకు, ఎన్నేళ్ళకు..అన్నట్లు ఉంది నాకు… ఇలా నవతరంగం లో మూణ్ణాలుగు వ్యాసాలు మళ్ళీ రెగులర్ గా రాసేసరికి… 🙂

ఈనెల నా ఖాతా ఇదీ.
1. న్యూ యార్క్ – సినిమా పై
2. మ్యూజిక్ అండ్ లిరిక్స్ పై.
3. ఫాదర్ ఆఫ్ ది బ్రైడ్ పై
4. Definitely, May be పై

Published in: on August 1, 2009 at 4:03 pm  Comments (1)  

The URI to TrackBack this entry is: https://vbsowmya.wordpress.com/2009/08/01/nt-july-2009/trackback/

RSS feed for comments on this post.

One CommentLeave a comment

  1. happy friendship day


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: