నవతరంగం లో రెండు వ్యాసాలు

ఈ నెల నవతరంగం లో రెండు వ్యాసాలు రాసాను:

1. నేను విన్న మన పాటలు

2. The man from earth

– మీ అభిప్రాయాలు తెలుపగలరు.

Advertisements
Published in: on February 21, 2008 at 3:30 am  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://vbsowmya.wordpress.com/2008/02/21/feb-navatarangam/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: