యాహూ ఆన్సర్స్

యాహూ ఆన్సర్స్ లో ఒక ప్రశ్న కు నా బ్లాగు టపా చదివి జవాబు రాసారట. ఆ లింకు చూసాక కాస్త ఆనందం కలిగింది.

screenshot.png

ఇది దానికి సంబంధించిన స్క్రీన్ షాట్. 🙂

Advertisements
Published in: on May 29, 2007 at 5:18 am  Comments (5)  

The URI to TrackBack this entry is: https://vbsowmya.wordpress.com/2007/05/29/yahoo-answers/trackback/

RSS feed for comments on this post.

5 CommentsLeave a comment

  1. యాహూ కంగ్రాట్స్ ! 🙂

  2. యాహూ కంగ్రాట్స్ !

  3. congrats!

  4. congrats

  5. యాహూ అని అనిపించే విషయం.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: