12 hyper-active kids & poor me!!!

జీవితం లో ఇంత నిస్సహాయత ను ఎప్పుడూ అనుభవించి ఉండలేదు అనుకుంటా…. ఇంత చిన్న విషయానికి. ఎంత నిస్సత్తువ గా అనిపిస్తోందంటే …. నేను ఎందుకు అంత Efficient కాను అని ప్రశ్నించుకునేంత !! ఎవరిదీ తప్పు లేదు. కానీ నాలో ఏదో చెప్పలేని దిగులు …..

ఈ రోజు మా ఆషా కిరణ్ లో ఏ ఒక్క వాలంటీరూ రాలేదు వారి వారి వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల. ఎందుకో గానీ మామూలుగా వచ్చే ఒకళ్ళిద్దరు “పెద్ద దిక్కు” గా వ్యవహరించే మేడంస్ కూడా రాలేదు. ఒక్క మేడం వచ్చారు. పాపం వాళ్ళ బాబు కి జ్వరం అట …. వెళ్ళిపోయారు. డజను మంది Hyper-active పిల్లలు. మధ్య నేను. ఒక్కోళ్ళూ ఒక్కో వయసు .. ఒక్కో academic లెవెల్. నెను ఏం అవధానం చేసినా నా వల్ల కాలేదు. నాకు అలవాటు లేదు అన్నది ఒకటి. వాళ్ళ స్కూల్ టీచర్లలా నేను కఠినంగా మాట్లాడలేను అన్నడి మరోటి. చుక్కలు కనిపించాయి నాకు వెలుతురు ఉండగానే.

ఈ పిల్లలకేమో ప్రతి ఒక్కరికీ టీచర్ తమ సంగతి ముందు చూడాలని. ఈ ఒక్క సాయంత్రం లో నాకు ఎంతో ఓపిక వచ్చేసిందేమొ అనిపిస్తోంది ఈ క్షణం లో ఈ బ్లాగు టపా రాస్తూ ఉంటే. జీవితం లో ఇలాంటి అనుభవాలు ఎన్ని పాఠాలు నేర్పుతాయో వర్ణించడానికి నాకు మాటలు చాలవు. ఆ పిల్లలు పెరిగే వాతావరణాన్ని కాస్త అవగతం చేసుకున్నా ఈరోజు …. ఒక్కదాన్నే ఉన్నా కదా … వాళ్ళతో ఎక్కువ mingle అయ్యే సరికి వాళ్ళ జీవితాలతో మునుపటికంటే ఎక్కువ పరిచయం కలిగింది అనిపించింది.

ఈ రోజుకి స్కూల్ అయ్యేసరికి బ్రతుకు జీవుడా అనుకున్నా! అంత నీరసం వచ్చేసింది నాకు. చెప్పలేనంత విరక్తి,నిస్సహాయతా ఆవరించాయి. నా నేస్తం తో కాసేపు ఫోనులో మాట్లాడాక ఇప్పుడు కాస్తంత బావుంది మనసు కి. సాధారణంగా చాలా వరకూ నేను పాజిటివ్ గానే చూస్తూ ఉంటా. కారు చీకటి లో కాంతి పుంజం లా. దీన్నీ అలాగే చూద్దాం అని నిర్ణయించుకున్నా.  మీకు ఇది చాలా చిన్న విషయంగా అనిపించవచ్చు. కనీ నా inefficiency గురించి ముందే విన్నవించుకున్నా కనుక నాకు కలిగిన నీరసం ఎందుకో అర్థం అయిందనే అనుకుంటా.  ఇది ఒక మరిచిపోలేని జీవిత పాఠం. జీవితం గురించి ఎన్నో నిజాలు చెప్పిన పాఠం.

ఈరోజు నన్నిలా ఏకాకి లా మిగిల్చిన ఓ దేవుడా ! ధన్యవాదాలు!!!!

Advertisements
Published in: on October 12, 2006 at 1:56 pm  Comments (2)  

The URI to TrackBack this entry is: https://vbsowmya.wordpress.com/2006/10/12/12-hyper-active-kids-poor-me/trackback/

RSS feed for comments on this post.

2 CommentsLeave a comment

 1. I liked the “Avadhanam” analogy 😀
  Know what .. niiku 12 mandi kuda sariporu 😉

 2. బాగా అలిసిపోయుంటారు.
  వీటి వల్ల మీ ఆత్మ విశ్వాసమూ, ఓపిక మరింత ఖచ్చితంగా పెరిగి వుంటాయనుకుంటా!
  ఇది కూడా మీకు ఓ మంచి అనుభవంగా మిగిలిపోతుంది.
  –ప్రసాద్
  http://charasala.com/blog/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: